Welkom bij People Connect !

Welkom bij People Connect – het toegewezen platform dat streeft om professionals uit de gezondheidssector te voorzien van de juiste ondersteuning die zij nodig hebben om geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd te blijven om de best mogelijke zorg aan hun patiënten te verlenen. People Connect bevat een brede waaier aan informatie, waaronder voorlichtingsmateriaal voor patiënten, informatie over bewustmakingscampagnes over ziekten en promotiemateriaal.