COVID-19: wie loopt risico?

april 2, 2020 time to read 2 min read

De sociale netwerken en gespecialiseerde tijdschriften worden overstelpt met informatie over COVID-19. Om het risico van de infectie correct in te schatten, vatten we onze huidige kennis ad hoc samen.

De laatste studie komt uit China, wat logisch is aangezien de pandemie in dat land begonnen is en aangezien Chinese wetenschappers de meeste ervaring hebben met COVID-19. Het betreft een retrospectief, multicentrisch cohortonderzoek dat in The Lancet werd gepubliceerd en dat werd uitgevoerd bij alle volwassen patiënten (≥ 18 jaar) met een bewezen COVID-19 die in twee ziekenhuizen in de streek van Wuhan waren opgenomen.

A panorama portrait of a group of happy elderly men and women in colorful summer clothes laughing and posing on a dark background

Opgelet, fragiel

In totaal werden 191 patiënten (135 uit het ziekenhuis van Jinyintan en 56 uit het Wuhan Pulmonary Hospital) in de studie opgenomen. Daarvan zijn 137 patiënten genezen en 54 zijn in het ziekenhuis gestorven. 91 patiënten (48%) vertoonden een of meer andere aandoeningen zoals hypertensie (n = 58), diabetes (n = 36) en coronairlijden (n = 15). Bij multivariate regressieanalyse steeg de waarschijnlijkheid van overlijden in het ziekenhuis met 10% per jaar op een hogere leeftijd. Een D-dimeerspiegel hoger dan 1µg/ml correleerde met een 18-maal hoger overlijdensrisico. In geval van een hogere SOFA-score (Sequential Organ Failure Assessment) was het overlijdensrisico 5 keer hoger.

Mogelijke risicofactoren zijn dus volgens de auteurs een hoge leeftijd, een hoge SOFA-score en een D-dimeerspiegel hoger dan 1µg/ml. Op grond daarvan kunnen gezondheidswerkers al in een vroeg stadium nagaan bij welke patiënten de prognose slecht dreigt te zijn. Gezien de lange virale shedding zijn isolatie van geïnfecteerde patiënten en optimale antivirale interventies in de toekomst gewettigd.

Niet alleen ouderen

Patiënten met een verworven of iatrogene immunodeficiëntie moeten uiteraard nog meer worden beschermd. Volgens recente gevalsbeschrijvingen zou een behandeling met niet-steroïdale ontstekingsremmers de symptomen kunnen verergeren. Daarom zouden symptomatische patiënten en patiënten die op medisch advies een NSAID krijgen om een andere reden die geneesmiddelen in de mate van het mogelijke moeten mijden. Patiënten met een auto-immuunziekte die worden behandeld met immunomodulerende middelen moeten contact opnemen met de behandelende arts om te vragen of ze hun behandeling moeten opschorten. Er bestaan nog geen specifieke richtlijnen voor zwangere vrouwen.

Er zijn geen aanwijzingen van passage door de placenta of via de moedermelk. Er is nog niet zoveel informatie voorhanden, maar we leren snel bij.

Pierre Vervaecke

  1. Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a etrospective cohort study The Lancet

Andere categorieën