Hiv in België: een arts, verpleegkundige en patiënt getuigen

mei 5, 2022 time to read 2 min read

België telt ongeveer 18.000 hiv-patiënten wat neerkomt op 2 nieuwe diagnoses per dag.1

Door onvoldoende kennis en onwetendheid over hiv bestaat er nog steeds een groot stigma rond de ziekte, zowel bij vrienden en familie van hiv-patiënten als de zorgverlener. Omwille van dit stigma heerst er een taboe rond hiv-testen wat een vroegtijdige diagnose in de weg staat.

De Europese Testweek (16-23 mei 2022)2 is de ideale aanleiding om dit actuele onderwerp onder de aandacht te brengen.

Hiv-referentiecentra

Een hiv-referentiecentrum (HRC) geeft informatie, advies en begeleiding over hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit is vaak een afdeling in een ziekenhuis. Artsen werken er samen met (sociaal) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, therapiecounselors, psychologen, seksuologen, voedingsdeskundigen… Zij zijn allemaal gebonden aan het beroepsgeheim.

Wat mag je verwachten van een controle bij een hiv-referentiecentrum?

✔ een bloedonderzoek: je virale lading en de CD4-waarden worden
       gemeten om je afweersysteem te controleren

✔ kort lichamelijk onderzoek door de hiv-arts

✔ bespreking van eventuele klachten

Heb je nog vragen over hiv of soa’s, bezoek dan steeds vrijblijvend de website van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

Afkortingen:
HIV: humaan immunodeficiëntievirus
AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome
CD4: cluster of differentiation 4 SOA: seksuele overdraagbare aandoeningen

  1. Sciensano; Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. Toestand op 31 december 2017.
  2. European Testing Week: https://www.testingweek.eu/. Last accessed on 26/04/2022