Longkanker en covid-19: richtlijnen van de ESMO

February 24, 2021

De coronapandemie heeft het landschap van de behandeling van patiënten met een chronische of slopende ziekte en vooral dan kanker grondig gewijzigd. Kankerpatiënten moeten een opportune, geschikte, gewettigde zorg krijgen met veel medeleven, maar de arts moet ook zichzelf en zijn patiënt beschermen tegen een Sars-CoV-2-infectie. De ESMO heeft daarom richtlijnen opgesteld voor een efficiënt beleid, ook om verstoring van de diensten voor oncologie maximaal tegen te gaan.

De verschillende kankertherapieën vergen een evaluatie en een specifieke aanpak op maat. Chemotherapie kan een tijdelijke immuunsuppressie veroorzaken. Immunotherapie en tyrosinekinaseremmers kunnen ontstekingsverschijnselen in de longen veroorzaken, met optreden en/of verergering van longsymptomen als gevolg.
De ESMO stelt een specifieke, gestructureerde aanpak van longkanker voor, met drie niveaus van prioriteit:

De essentie van het beleid bij patiënten met longkanker is te vinden op de website van de ESMO (1). De details van het beleid zijn te vinden in een uitgebreid artikel in ESMO Open, dat vrij toegankelijk is (2) en waarin alle stappen van het diagnostisch beleid, de stadiëring, de behandeling (medisch, chirurgisch, radiotherapie) en de follow-up van patiënten met longkanker (consultaties, beeldvorming…) worden beschreven. Het is daarbij de bedoeling om verplaatsingen van en naar het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken.

De ESMO wil er ook voor zorgen dat de lopende klinische studies voortgezet kunnen worden en stelt daarom voor om het studieprotocol inzake follow-up (laboratoriumonderzoek, beeldvorming) aan te passen. Maar aangezien de middelen niet gelijkmatig zijn verdeeld en er tekorten kunnen zijn, zouden de beschikbare middelen billijk moeten worden verdeeld en zouden de richtlijnen moeten worden toegepast met significante nuances volgens het tijdstip en de plaats van gebruik, rekening houdend met de uiteenlopende mogelijkheden van de gezondheidszorgstelsels.

  1. https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic/lung-cancer-in-the-covid-19-era. Last accessed on 02/2021
  2. Passaro A, Addeo A, Von Garnier C, et al. ESMO Management and treatment adapted recommendations in the COVID-19 era: Lung cancer. ESMO Open. 2020 Jun;5(Suppl 3):e000820.

Abbreviations: ESMO = European Society of Medical Oncology

Andere categorieën