time to read < 1 min read

Immunotherapie bij gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker: diverse patiënten, diverse mogelijkheden

Verschillende studies tonen aan dat immunotherapie – als monotherapie of in combinatie met chemotherapie – de overlevingskansen van gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker (NSCLC) patiënten kan verbeteren. Diverse patiëntengroepen met gemetastaseerd NSCLC komen in aanmerking voor deze innovatieve behandeling, ongeacht de PD-L1 expressie, hersen- of levermetastasen, mutaties, auto-immuunziekten en leeftijd.1,2,3


NSCLC = Non-Small Cell Lung Cancer; PD-L1 TPS = programmed death-ligand 1 tumor proportion score. IASLC = International Association for the Study of Lung Cancer; IO=immuno-oncology; WCLC = World Conference on Lung Cancer

* Dit is een fictieve patiëntencasus en dient enkel ter illustratie