De uitdaging van ziekenhuisnetwerken

januari 17, 2023 time to read 3 min read

Sinds het regeerakkoord van 11 oktober 2014 hebben ziekenhuisnetwerken een lange weg afgelegd. Het doel was duidelijk om meer kwaliteit en efficiëntie in de zorg te brengen. De wet legt het aantal netwerken vast op 25, met een maximum van 13 netwerken in Vlaanderen, 8 in Wallonië en 4 in Brussel.

Zoals blijkt uit het recente onderzoek van ING/Antares van 2022 over ziekenhuisnetwerken, past dit project in een logica om ons zorgstelsel te rationaliseren. Daarbij streeft men naar concentratie van activiteiten om de kosten te beperken, maar ook om de praktijken en de zorgkwaliteit te standaardiseren. Men mikt ook op “de verbetering van de klinische resultaten en de vermindering van de klinische variabiliteit”, beklemtoont deze studie. Dat moet leiden tot “wisselwerkingen voor de ontwikkeling van shared services. Shared services zijn de sleutel om ziekenhuisnetwerken inhoud te geven, maar het gaat om complexe organisatievormen. “Het netwerk bevordert ook de ontwikkeling van een compleet portfolio en ondersteunt de kwaliteitsverbetering, evenals de versterking van managementcapaciteiten”, heet het. Daarnaast kan capaciteitsversterking innovatieve projecten de wind in de zeilen geven en de aankoop van geavanceerde hulpmiddelen vergemakkelijken.

Vlaanderen

Vlaanderen telt vandaag 13 netwerken.

Wallonië

Vandaag is het Waalse ziekenhuislandschap verdeeld in 8 netwerken:

Brussel

Ook in Brussel zijn diverse netwerken opgezet:

Het was lang wachten op een koninklijk besluit dat het takenpakket van de netwerken juridisch preciseert. Dat besluit verscheen op 1 december 2022.


1 Dit netwerk zou zich afsplitsen: de ziekenhuizen AZ West, AZ Damiaan Oostende en AZ Zeno hebben de intentie om ziekenhuisnetwerk Mare op te richten

2 Dit netwerk is aangesloten bij Zorgnet-Icuro (zie overzicht Vlaanderen). Een dubbel statuut – met aansluiting bij Gibbis, de Brusselse koepel – blijft voorlopig theoretisch mogelijk volgens sommigen.

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.