Nomenclatuurhervorming: hoogtes en laagtes

November 17, 20223 min read

De hervorming van de ziekenhuisnomenclatuur komt langzamerhand op snelheid, al loopt ze soms over een hobbelig parcours. Eén klip is al genomen bij de voorbereiding: er werden genoeg ziekenhuizen bereid gevonden om in te gaan op de oproep van het Leuvense onderzoeksteam om deel te nemen aan de studie ‘praktijkkosten van de technisch-medisch-chirurgische prestaties’ (TMCP).

Elf kandidaten werden geselecteerd langs Nederlandstalige kant, vijftien langs Franstalige kant. De Nederlandstalige ziekenhuizen zijn de volgende algemene ziekenhuizen: GZA-ziekenhuizen (1), ZNA (2), AZ Turnhout, Imeldaziekenhuis Bonheiden, Ziekenhuis Oost-Limburg, het Noorderhart-Mariaziekenhuis Pelt, Vitaz Sint-Niklaas, AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ Sint-Vincentius Deinze. Het lijstje wordt vervolledigd met de twee universitaire ziekenhuizen UZ Leuven en UZ Brussel.

Bedoeling is dat deze ziekenhuizen boekhoudkundige gegevens aanleveren om zicht te krijgen op die praktijkkosten, om het zuiver professionele gedeelte in kaart te brengen. Dat meestal de ‘ruwe’ boekhouddata niet volstaan om directe kosten (personeel, materiaal, medische apparatuur) toe te wijzen aan medische prestaties (dus de nomenclatuurcodes), bleek uit een eerste proef. Dus zal bijkomend onderzoek nodig zijn in samenwerking met de experts (artsen en andere ziekenhuismedewerkers) van elk betrokken ziekenhuis.

Elk ziekenhuis dat zich kandidaat stelde, vulde een checklist in. Daaruit bleek ook dat niet alle kandidaat-ziekenhuizen voor 100% de gegevens kunnen aanleveren. Daarom zal het Riziv een overeenkomst afsluiten met elk van hen om hen te voorzien van de nodige middelen. Budgettair werd daarvoor 500.000 euro per jaar vrijgemaakt opeenvolgend gedurende drie jaar. Het moet hen in staat stellen om de praktijkkosten van zogenaamde ‘theoretische functionele eenheden’ (TFE’s) te analyseren. Nog dit jaar start zo de analyse van de TFE radiologie. In 2023 en 2024 volgen nog een zevental TFE’s.

Tegen eind 2024 moet het onderzoek naar het ‘zuiver honorarium’ (professionele kosten) afgerond zijn. De onderzoeksgroepen zitten daarvoor op schema. Op vraag van het overleg artsen-ziekenfondsen zou het gedeelte klinische biologie en medische beeldvorming wat versnellen.

Intussen bleek een ander denkspoor dan weer op artsenverzet te stuiten. Het ging om een enquête die ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro wou lanceren over de inhoud van de financiële regeling, de omvang van de centraal geïnde honoraria en de afdrachten. Volgens Zorgnet-Icuro wou het zo “op algemeen en geaggregeerd niveau data opvragen over de inhoud van de financiële regeling, de omvang van de centraal geïnde honoraria en de afdrachten”.

De artsenvakbonden zagen dat zo niet. Ze vonden dat sommige vragen peilden naar het netto-inkomen van de dienst, directe en indirecte kosten, het netto-resultaat, de afdrachtenregeling enzovoorts. Privacygevoelige gegevens volgens hen. Met een reële kans dat men zo buiten de vastgelegde lijntjes van de GDPR-wet (3) zou kleuren.

Dat werd dan weer betwist door Zorgnet-Icuro dat pretendeerde dat het enkel de algemene honorariummassa wou berekenen. Pikant detail was wel dat bij dit initiatief consultancybureau Möbius betrokken werd. Precies Möbius begeleidt ook het stuk van de honoraria bij de hervorming van de nomenclatuur. Iets wat Zorgnet-Icuro eerder als een “ongelukkige samenloop van omstandigheden” bestempelde, maar finaal werd de enquête toch ontraden door de artsenvakbonden, dus was de kans op succes door voldoende deelname klein.

  1. Gasthuiszusters Antwerpen
  2. Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
  3. General Data Protection Regulation

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.