Voorzitters medische raden beraden zich voor het eerst samen

november 15, 2022 time to read 3 min read

In de loop van volgend jaar zijn de medische artsenverkiezingen gepland. Een precieze datum is nog niet geprikt. Wel moeten de lijsten van de kandidaten ingediend zijn op 27 februari 2023. De kieskoorts begint dus langzamerhand te stijgen, een factor om rekening mee te houden in het ziekenhuismanagement, zeker in het licht van de hervormingsplannen van minister Vandenbroucke.

De positie van de medische raad in een ziekenhuis is van aanzienlijk belang in de besluitvorming. De raad kan adviseren over beleidsbeslissingen of via gedelegeerden overleggen in het permanent overlegcomité waarin ook afgevaardigden zitten van het ziekenhuisbestuur. De ziekenhuisbestuurder moet bij zijn beslissingen rekening houden met de bevoegdheden van de medische raad. Die raad kan niet-bindende adviezen formuleren maar ook bindende negatieve adviezen en soms zelfs mee beheren. Anderzijds is het juridisch gezien geen autonoom beslissingsorgaan.

De voorzitter van de grootste artsenvakbond Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas) afdeling Brussel is tegelijk ook verbindingsofficier met de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (BVZD). Dokter Gilbert Bejjani acht het vanuit dat helikopterzicht nodig om alle voorzitters medische raden van het land samen te roepen. Dat doet hij in de context van de federale hervormingsplannen voor de ziekenhuisfinanciering. De voorzitters van de medische raden kregen een uitnodiging in de bus voor de inaugurele algemene vergadering in november.