Minister Vandenbroucke exclusief

oktober 7, 2022 time to read 3 min read

©Jerry De Brie

In een exclusief interview met De Specialist ging minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in op actuele ziekenhuisthema’s. Een greep uit enkele pertinente kwesties zoals hervormingsstrategie, supplementen, ziekenhuisfinanciering en digitalisering.

“Ik koos ervoor om heel het budget te herzien en de hervorming dan gradueel in te voeren. Met wel de identificatie van subdomeinen zoals de klinische biologie, de medische beeldvorming en de geneesmiddelen omdat die specifieke kenmerken hebben. Daar wil ik geen tijd verliezen. Maar wat de grote knelpunten in de financiering van de ziekenhuizen betreft, mag er geen salami-aanpak zijn. Het debat mag zich ook niet alleen op financiën toespitsen maar op een gemeenschappelijk doel: het welzijn van de patiënt.”

“Ik vind dat die supplementen moeten verminderen. Specialisten zouden geen supplementen mogen vragen aan die 20% van de patiënten die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Elk ziekenhuis moet het mogelijk maken dat een dergelijke patiënt die een onderzoek ondergaat met zware medische beeldvorming, geen supplementen hoeft te betalen. Bij minstens 20 Vlaamse ziekenhuizen is dat niet meer het geval. Dat is onaanvaardbaar.”

“Ik zal de ziekenhuizen helpen. Maar de medische sector moet beseffen dat we extra inspanningen moeten leveren om zorg voor iedereen toegankelijk te houden.”

“We moeten een onderscheid maken tussen wat het betekent om in een ziekenhuis te functioneren als specialist en erbuiten als specialist. (…) Artsen in een ziekenhuis moeten voldoende positieve prikkels krijgen om er te blijven werken. Overigens: de supplementen kunnen we niet alleen in de ziekenhuizen aanpakken. Dat moet ook erbuiten om te vermijden dat we de ziekenhuizen straffen in vergelijking met de extramurale specialisten.” (…)

Het gerucht gaat dat men een extra potje wil creëren met de huidige overwinsten van de verzekeringsmaatschappijen. Ze moeten immers minder supplementen terugbetalen. Dat potje zou terugvloeien naar het budget financiële middelen?
“Dat is zeker een logisch denkspoor. Er is nog niets beslist daarover, maar het regeerakkoord zegt dat we de supplementen moeten terugdringen. Als dat dan gebeurt terwijl de verzekeraars dezelfde premies blijven innen, betekent dat voor hen zuivere winst. Eventueel een financieringsbron dus die we beter rechtstreeks gebruiken voor de ziekenhuizen.”

Artsen vrezen dat ze in Recip-e aan de kant geschoven worden en dat de overheid een te grote vinger in de pap krijgt.
“Die veronderstelling is absoluut verkeerd (…) Juridisch moet er wel een verwerkingsverantwoordelijke zijn: de overheid via de FOD Volksgezondheid, Riziv, het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De stakeholders, waarbij ook de artsen, zetten we zeker niet buitenspel. Overigens worden de medicatievoorschriften na korte tijd vernietigd. Essentieel is dat we de GDPR volgen en dat de stakeholders hun beleid kunnen voeren.”

Voor het patiëntendossier dat nu in elk ziekenhuis of netwerk verder ontwikkeld wordt: vindt u het logisch dat we wellicht naar een 15-tal verschillende systemen gaan federaal?
“Het Belgian Integrated Health Record (BIHR) moet geen datamonster worden. Decentralisatie kan. Maar de diverse softwaresystemen dienen wel in staat te zijn om met elkaar te praten (…) wat tevens een enorme efficiëntiewinst inhoudt en een verbetering van de zorgkwaliteit.”

Als een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, is het niet de bedoeling dat de zorgverlener bij zijn aankomst vanaf nul start. Zijn medische voorgeschiedenis moet bekend zijn. (…) Finaal gaat het hierom: de zorgkwaliteit en de werkomstandigheden verbeteren. De maatschappelijke betekenis daarvan is zeer groot.”

De langverwachte roadmap tegen administratieve rompslomp zit eraan te komen. Ze is evenwel nog niet gefinaliseerd. De eerste maatregelen moeten zichtbaar worden tegen het jaareinde.

> Het volledige interview met meer details leest u in De Specialist

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.