Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S): ingrijpende veranderingen voor de ziekenhuisapotheek

mei 26, 2022 time to read 3 min read
laboratory

Op de 15de BOPP’s dagen (Belgian Oncology Pharmacist Practitioners) – dit keer in Luik begin mei – stelde ziekenhuisapotheker Bernard Van Gansbeke (ULB) de resultaten voor van een actuele peiling (december 2021). De peiling ging over PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) en liep met medewerking van de Franstalige (AFPHB) en Nederlandstalige (VZA) forums van ziekenhuisapothekers. Ze leverde 45 antwoorden op, netjes verdeeld over de taalgroepen (22 FR, 23 NL).

PIC/S is zoals bekend het Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme voor goede praktijken voor de bereiding van geneesmiddelen. Het systeem bestaat al lang in het buitenland. “Bij ons stond men wel op de rem om het in te voeren omdat de installatie heel duur is, tot het plots opdook in een KB van 30 september 2020”, legt Bernard Van Gansbeke uit. “Daarop hebben ziekenhuiskoepels en verenigingen van ziekenhuisapothekers aangedrongen op extra uitstel. Het KB is dan ook nog niet echt uitgevoerd. Daar waar men eerst mikte op 2023 om PIC/S toe te passen, wordt nu officieus veeleer januari 2026 in het vooruitzicht gesteld om de normen aan te scherpen. Met dus stevige financiële injecties van ziekenhuizen om dit te bewerkstelligen. Denk aan aanpassing van de cleanroom-omgevingen. Dat vergt uit de kluiten gewassen investeringen in nieuwe gebouwen.”

Naast clean rooms vereist PIC/S ook een kwaliteitsverzekeringssysteem, personeel, uitrusting, documentatie, productie, kwaliteitscontrole, uitbesteding van werk, klachtenopvolging met eventueel terugroepen van producten en interne audits.

Kankergeneesmiddelen

Neem nu kwaliteitsverzekering of het totaal aan voorziene maatregelen om de vereiste kwaliteit te garanderen. Voor kankergeneesmiddelen bijvoorbeeld zijn er een vijftal relevante punten om zich op toe te spitsen: voorschrift, bereidingscontrole, kruisbesmetting, microbiële besmetting en opslag (plus administratie). Kwaliteitscontrole focust voor kankermedicatie op drie speerpunten: identiteit, dosis en steriliteit. Een gedeelte van de bevraging ging over kwaliteit en kwaliteitscontrole met vragen over het vertrouwensniveau in de praktijk voor de bereidingskwaliteit, maar dat gedeelte vergt nadere analyse en komt nog niet ter sprake. Een tweede deel kan Bernard Van Gansbeke wel al wat duiden. Dat spitst zich toe op lokalen en uitrusting en hoe de ziekenhuisapotheker denkt te kunnen voldoen aan de eisen van PIC/S in de toekomst (2026). Hoe willen ze hiervoor afspreken met collega’s uit andere ziekenhuizen? Zullen ze hun aantal bereidingen (zien) verminderen? Zijn aanpassingen vereist en zo ja, welke?