HealthNest activeert hefbomen om gezondheidsvaardigheden Belgen te verbeteren

mei 26, 2022 time to read 3 min read
doctor hand

Een op de drie Belgen ondervindt moeilijkheden om gezondheidsinfo te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken. Het is een complex probleem dat geen enkele organisatie alleen aankan. Daarom daagt HealthNest gezondheidswerkers, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden uit om mee de structurele verbetering van de gezondheidsvaardigheden te realiseren.

De hele oefening begint niet vanaf een wit blad. De partners van HealthNest (zie lijst onderaan) definieerden verschillende hefbomen voor de verbetering van gezondheidsvaardigheden zoals competenties versterken bij professionals, geïntegreerde gezondheidsinfo aanbieden en de kritische evaluatie door patiënten te bevorderen.

Nu zet HealthNest een volgende stap: de hefbomen activeren samen met de actoren die impact hebben op gezondheidsvaardigheden. Het initiatief mikt op organisaties zoals patiëntenvertegenwoordigers, artsengroeperingen en terreinactoren in zorg en welzijn.

Onder de titel ‘Gezondheidsvaardigheden in België: van ideeën tot actie’ werden zij uitgenodigd om mee ideeën te ontwikkelen, of om bestaande initiatieven een plaats te geven in deze complexe uitdaging. En dat samen met andere actoren in de gezondheidszorg, zodat er synergiëen kunnen ontstaan. Zo hopen de initiatiefnemers samen duurzame verandering te realiseren in de samenleving. Het Riziv stelt hiervoor zijn infrastructuur ter beschikking.

Vroegtijdige activering

An Cloet, Directeur Externe Zaken bij MSD en verantwoordelijk voor HealthNest, legt uit: “HealthNest is sinds 2013 actief in het begeleiden en promoten van Belgische projecten op het gebied van gezondheidsgeletterdheid. Het recente werk van HealthNest lijkt te bevestigen dat een vroegtijdige activering van het veld waarin projecten vorm krijgen, verschillende voordelen kan hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen helpen om een breder scala van actoren bewust te maken, meer sectoroverschrijdend te werken, nieuwe ideeën te stimuleren en zo te zorgen voor een transformatie op lange termijn van de gezondheidsvaardigheden in België.”

Ook dit jaar wordt HealthNest geleid door een raad van bestuur, voorgezeten door professor Stephan Van den Broucke (UCLouvain), die verklaart: “35% van de Belgen heeft moeite met het verkrijgen, begrijpen en gebruiken van informatie over hun gezondheid, en 10% vindt dat ze niet over de nodige vaardigheden beschikken om gezondheidskwesties goed aan te pakken. Deze cijfers moeten serieus worden genomen.”

“Onvoldoende geletterdheid heeft een directe invloed op de gezondheid. Het wordt in verband gebracht met meer chronische ziekten, minder preventie, een minder doeltreffend gebruik van gezondheidszorg, een lagere levenskwaliteit en, uiteindelijk, een kortere levensverwachting. Daarom zijn we blij dat we initiatieven als HealthNest kunnen steunen die deze trend willen keren.”

Het hele jaar door zal HealthNest bruggen blijven bouwen tussen organisaties, met als gemeenschappelijk doel op een duurzame manier tegemoet te komen aan het probleem van beperkte gezondheidsvaardigheden in België.

De partners van HealthNest in 2022 zijn: