Coalition Next Belgium bouwt innovatief zorg-ecosysteem uit

mei 26, 2022 time to read 4 min read
nodes

Hoe kun je de expertise van publieke en private organisaties combineren in een open zorg-ecosysteem dat versneld digitale gezondheidsoplossingen invoert in zorginstellingen? Dat moet lukken met Coalition Next Belgium, voorgesteld op het Gentse zorgevent ‘Inspire Health and Care’.

coalition next logo

Een enthousiaste Christophe Jauquet (Belgium Ecosystem Lead) lichtte het concept toe. Geïntegreerde zorg is het ordewoord vandaag. Daarom verenigt Coalition Next Belgium zowel zorginstellingen als industrie (med-tech, farma), overheids- en wetenschappelijke instanties om bestaande, vernieuwende oplossingen efficiënt en snel te identificeren.

“We vertrekken vanuit de vraag van zorginstellingen”, aldus Jauquet. “Die matchen we met innovatieve oplossingen die eerst zeer snel en efficiënt een toetsingsproces doorstaan. De hele groep van Coalition Next trekken we gestructureerd doorheen dat proces. Het komt erop aan om die coalitie zoveel mogelijk gewicht te geven: “Hoe groter – en vooral: hoe diverser – het ecosysteem, hoe sterker we staan.”

Frankrijk is hiermee twee jaar geleden gestart. Het telt al een coalitie van een 40-tal zorginstellingen en zowat 30 (farma)bedrijven. In België verloopt de opstartfase succesvol met al meteen een viertal farmaceutische firma’s en een tiental ziekenhuizen die in de boot stappen. Daarbij onder meer UZ Brussel, vertegenwoordigd via Dieter De Court, innovatiemanager.

Agile proces

Hoe verloopt het proces concreet? De sector zelf zit in de driver’s seat, Digital Pharma Lab is de facilitator. Het zogenaamde ‘oprichtend comité’ vergadert op dit moment geregeld over de behoeften en de communicatie van Coalition Next. Het zet ook zijn opdrachtverklaring en strategie uit, dat alles geflankeerd door een ethisch comité.

Na de call for projects is het de beurt aan een selectiecomité en een deploymentcomité dat interessante start-ups aan een snelle diepteanalyse onderwerpt. Tot slot schiet het pitchcomité in actie. Bij een match tussen een zorginstelling en een start-up worden beide partijen één keer per week rond de tafel gezet, met focus op een efficiënte implementatie.

Coalition Next hoopt omstreeks deze tijd een aantal dossiers binnen te hebben om het proces door te maken. Vanaf september worden de geselecteerde start-ups verwittigd, vanaf 2023 volgt de implementatie.

Frankrijk boekt bijvoorbeeld al enkele mooie successen om kankerpatiënten te ondersteunen: zowat 400 dossiers werden tijdens het eerste jaar ingediend, 90 zorginstellingen geselecteerd. Een app die zo meteen zijn weg vond, is myCharlotte. Intussen is Frankrijk aan jaargang twee toe en doorliepen weer 300 apps dit proces. De patiëntenexpertise verbetert en uiteraard wil men komen tot value based outcomes in geïntegreerde zorg.

Financiering

Start-ups moeten niet betalen voor Coalition Next Belgium, de deelnemende privébedrijven wel, is het principe. Zorginstellingen die participeren, doen gratis mee. Azèle Mathieu, Innovation Lead (MSD Belgium) en medestichter van Coalition Next Belgium motiveert de deelname van haar bedrijf: “We investeren mee een gelimiteerd bedrag in geïntegreerde zorg. Technologie kan zeker een oplossing bieden om zorginformatie vlotter te delen. Zo helpen we patiënten door telegeneeskunde te bevorderen.”

Azèle Mathieu beklemtoont dat de tijd voorbij is dat een farmaceutische firma zich enkel toespitst op de verkoop van geneesmiddelen: “De firma’s willen een actieve partner worden in de gezondheidszorg om een andere relatie met zorg uit te bouwen.”

“Ten tweede verbindt de start-up in kwestie zich op geen enkele manier met de farma via Coalition Next Belgium. Wel staat het haar vrij om achteraf buiten de coalitie met een eigen fonds nog te investeren in de app.”

Nog te noteren dat in Frankrijk bijna drie keer meer start-ups hun kandidatuur indienen via deze weg, vergeleken met de klassieke weg. “Niet alle stakeholders zijn vandaag agile verbonden, nochtans hebben we gemeenschappelijke doelen en een open innovatiemodel. Patiënten profiteren vaak niet als eersten van onze prachtige knowhow. Dat kan dit proces veranderen.”

Of deze werkwijze niet in conflict kan komen met de Europese regelgeving over openbare aanbestedingen? Dieter De Court meent van niet, juridische diensten van zorginstelllingen kunnen bekijken hoe ze dit inpassen. “Voordeel voor zorginstellingen is dat we in de driver’s seat zitten om af te wegen welke dynamiek we willen ontwikkelen.”

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.