Artificiële intelligentie in Belgische ziekenhuizen: lees deze digitale brochure

mei 26, 2022 time to read 2 min read

De ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in ziekenhuizen is een gamechanger. In België startte een jaar geleden een enquête van AI4Belgium om de maturiteit van AI in ziekenhuizen te meten. Alle resultaten zijn gepubliceerd in een digitale brochure. Met een voorwoord van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel. U vindt de brochure hier.

De eerste barometer is dit over de adoptie van artificiële intelligentie in ziekenhuizen in België. Hij werd een jaar geleden gelanceerd door AI4Belgium samen met De Specialist en het adviesbureau EY en gaf een goed overzicht van de situatie. 95% van de respondenten vindt dat de ontwikkeling van AI een belangrijke kwestie is voor ziekenhuizen, maar 59% van de respondenten beschouwt de ontwikkeling van AI niet als een strategische prioriteit voor de instellingen waar zij werken. Uit de enquête bleek evenwel dat de verwachtingen hooggespannen staan en dat er een grote bereidheid bestaat om aan AI-projecten deel te nemen van zodra aan de diverse voorwaarden is voldaan.

Vandaag zijn alle resultaten en analyses opgenomen in een digitale brochure die hieronder beschikbaar is.

Naast de resultaten van de enquête zijn daar ook de opmerkingen van de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris voor Digitalisering te vinden.

Frank Vandenbroucke leidt uit de AI4Belgium-barometer wel af “dat er een enorme interesse bestaat in AI in onze ziekenhuizen, maar dat er noden bestaan op het vlak van kennisopbouw en -deling, opleiding, etc. We zullen zeker inspanningen leveren om dit te ondersteunen”. Van zijn kant meent Mathieu Michel: “Deze barometer doet ons zicht krijgen op de vooruitgang van AI in het domein van de gezondheidszorg in België en belicht de toekomstige uitdagingen.”

En voor Nathanaël Ackerman, AI4Belgium General Manager Head of AI & Innovation bij de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), is het “cruciaal om de werelden van gezondheidszorg en AI te mengen: dat is precies waarom AI4Belgium – de nationale coalitie voor AI in België – in september 2020 de AI4Health-werkgroep lanceerde onder leiding van dr. Giovanni Briganti”.

‘De toepassing van Artificiële Intelligentie in ziekenhuizen in België’

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.