Riziv-top aan de tand gevoeld

januari 17, 2023 time to read 3 min read

© Jerry De Brie

De Specialist nam onlangs een dubbelinterview af van Benoît Collin, administrateur-generaal van het Riziv, en zijn adjunct Pedro Facon. Een greep uit het interview met de focus op twee vragen: wil men van bovenaf een systeem installeren dat richting de Britse NHS (National Health Service) gaat en dus veel minder ‘liberaal’ is? En hoe zien ze de terugbetalingsprocedures voor innovatieve geneesmiddelen evolueren?

Benoît Collin: “Dat we richting NHS willen, klopt niet. De eerste stap van ons model is overleg. De meeste artsen werken als zelfstandige, ambulant en nog vaak solo. Het werk van artsen, zelfs in ziekenhuizen, evolueert echter naar groepspraktijken om de werklast en in het bijzonder de wachten of het beheer van noodsituaties of verlof beter te verdelen. Niemand pleit voor staatsgeneeskunde. Ook mogen we niet uit het oog verliezen hoe het systeem wordt gefinancierd: zowat 80% komt van de overheid (ziekteverzekering, sociale bijdragen, federale of regionale tussenkomsten of subsidies), 20% van de patiënt. Artsen moeten daarmee rekening houden. Ook tarieven, supplementen en facturatie moeten transparanter.”

Pedro Facon: “Al onze zorgverleners verdienen ons volste respect. We moeten soloartsen niet in een hoekje plaatsen als zouden ze minder geïnteresseerd zijn in samenwerken. Wel willen jongeren meer en meer in groepspraktijken werken om allerlei redenen (combinatie arbeid-gezin, gemeenschappelijk secretariaat en gedeelde wachtdienst, expertise-uitwisseling). Het oorspronkelijke solomodel wordt meer en maar aangevuld met andere werkvormen. Overigens kunnen ook soloartsen afstemmen met andere zorgverleners. De tendens naar meer groepsvormen is er en het beleid zal die steunen. Praktijkondersteuning in een context waar zorgverleners samenzitten, is een stuk makkelijker.”

Een oftalmoloog die een patiënt in het ziekenhuis opereert aan zijn linkeroog, wordt volledig terugbetaald, terwijl als hij dat extramuraal doet voor diezelfde patiënt aan zijn rechteroog, dat maar voor de helft geldt. Is die steun niet discriminerend?

Benoît Collin: “We moeten ook economisch redeneren. Drie artsen samen in een praktijk steun geven door een gemeenschappelijk secretariaat te financieren kost minder dan drie artsen afzonderlijk steunen voor een secretariaat. Het staat iedereen vrij om zich te organiseren zoals hij wil, maar de ene organisatievorm kost meer dan de andere, zonder toegevoegde waarde voor ons gezondheidssysteem.”

Terugbetalingsprocedures

Wat de terugbetalingsprocedures voor innovatieve geneesmiddelen betreft, liet Pedro Facon zich al ontvallen dat die ‘herdacht’ dienen te worden om een betere toegang voor de patiënten te verzekeren. Hoe dan wel?

Pedro Facon: “Tijdens overlegmomenten met de industrie, artsen, ziekenfondsen en apothekers hielden we onder andere de werking van de CTG (Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen) en de terugbetalingsprocedures tegen het licht. We proberen zoveel mogelijk terug te betalen, maar meer en meer procedures eindigen in een contract. Stilaan werd dat de regel in plaats van de uitzondering. Vandaar een zoektocht naar transparantere procedures voor (voorlopige) terugbetaling, zelfs al zijn alle resultaten nog niet zo zeker.”

“We zullen de outcome vaker real world moeten meten. We zoeken naar een win-win: voor de patiënt snellere toegang tot waardevolle innovatie, voor de industrie (nog) een snellere terugbetaling, politiek- maatschappelijk een betere transparantie en een strakkere prijs-resultaatskoppeling langs de kant van de betaler. Een aartsmoeilijk gegeven, maar we werken eraan. We maakten tegen Kerstmis een stand van zaken op voor de minister.”

Benoît Collin: “Ook dit is opnieuw een stap om de ziekteverzekering beter te doen functioneren, het welzijn van de patiënt te verbeteren en de gezondheidswerker te steunen. Als we in dure geneesmiddelen investeren, moeten we zien dat ze echt een meerwaarde betekenen en moet de opvolging transparant verlopen.”

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.