Antwerpse ziekenhuismastodont plukt vruchten van nieuw Elektronisch Patiëntendossier

oktober 7, 2022 time to read 3 min read
De gunning dateerde van twee jaar geleden, en onlangs was het eindelijk zo ver: HiX, het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van GZA-ZNA, werd in gebruik genomen. Op 17 juni 2022 eerst door GZA-ziekenhuizen1, halfweg september bij ZNA-ziekenhuizen2. ZNA zet gegevens van niet minder dan 1,6 miljoen patiënten over naar het nieuwe EPD. Dr. Kristiaan Deckers, hoofdarts van GZA, legt uit dat de moeilijkste component hierbij ligt in een goede analyse van het businessproces.

“Omdat we zo’n groot ziekenhuis zijn, hebben we te maken met flink wat verschillende processen. Concreet geldt dat bijvoorbeeld in het oncologisch dagziekenhuis. Het businessproces start al bij een eenvoudige afspraak maken, wat betekent: het tijdstip bepalen en een opvolg-sms sturen naar de patiënt op het juiste moment met de juiste gegevens. Vervolgens komt het erop aan om de inschrijving van de patiënt in een medische en financiële databank in te geven. De patiënt moet ook op het juiste uur binnenstappen, wat een optimalisatie vergt van de planningssoftware. Van zijn kant moet de arts het dossier kunnen inzien met de voorgeschiedenis, en verder alle medicatieschema’s kunnen aanpassen in de verbinding met de apotheek. In dat EPD is het ook zeer belangrijk om componenten in te brengen die te maken hebben met patiëntveiligheid en -ervaring.”

Tot zover alleen al het EPD voor het onderdeel oncologisch dagziekenhuis. Iedereen zal begrijpen dat deze voorbereidingen ziekenhuisbreed een titanenwerk zijn. Maar dokter Deckers is ervan overtuigd dat deze inspanningen hun vruchten zullen afwerpen, ook al omdat enkele basisprincipes van bij het begin werden vooropgesteld. Denk aan het only-onceprincipe waarbij men ernaar streeft om dezelfde data slechts één keer in te voeren in één dossier voor één patiënt. “Helemaal is het ons niet gelukt, maar we komen wel in de buurt van dat principe. De onderliggende filosofie is er”, meent dokter Deckers.

Toegankelijkheid

“Een maximale, getrapte toegankelijkheid van het EPD is een ander streven. In eerste instantie kunnen huisartsen en andere eerstelijnswerkers nog niet profiteren van het nieuwe EPD, maar de komende maanden zal dat via optimalisatie wel het geval zijn”, maakt de GZA-hoofdarts zich sterk. “Ook voor de patiënt zal dat kunnen. Met een ruimer patiëntenplatform waarbij die patiënt grotere stukken van het EPD kan inkijken. Work in progress, maar het vordert.”

Dokter Deckers geeft toe dat de GDPR3 soms een spelbreker is om alles snel te laten vooruitgaan. Vandaar geregeld discussies met de Data Protection Officer (DPO). “De klinische realiteit en de GDPR liggen bij momenten ver uit elkaar”, legt hij uit. “Van de medewerker logistiek die de maaltijden brengt over de hele keten tot aan de arts en de patiënt: er bestaan zeer verschillende actoren met uiteenlopende rollen. En niet iedereen heeft een therapeutische relatie met de patiënt. Toch moet die medewerker logistiek de maaltijd aan de juiste patiënt kunnen geven. We hebben gelukkig een schitterende DPO die bereid is om hierover mee na te denken.”

Fundamentele keuze

Intussen maken onder meer AZ Delta Roeselare, AZ Klina Brasschaat, Ziekenhuis Oost-Limburg en Ziekenhuis Geel gebruik van HiX van ChipSoft. “Enkele andere grote ziekenhuizen twijfelen nog tussen dit EPD of dat van UZ Leuven (Nexuzhealth) en wellicht wordt dat voor Vlaanderen de fundamentele keuze.” Verschillende EPD-systemen op zich hoeven voor de hoofdarts geen probleem te zijn: “Zolang alle data overal in elk ziekenhuis ter beschikking zijn en systemen met elkaar kunnen praten lukt ons dat wel. Dus één uniform systeem hoeft niet als je maar voldoende uitwisselbaarheid hebt met eHealth.”

1. GZA: Gasthuiszusters Antwerpen. 2. ZNA: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. 3. GDPR: General Data Protection Regulation.

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.