20 jaar Wet Patiëntenrechten: updaten of niet?

oktober 7, 2022 time to read < 1 min read

Dat onze Wet Patiëntenrechten 20 jaar bestaat, vormt een aanleiding tot enige reflectie. Tom Goffin, docent Gezondheidsrecht Universiteit Gent en voorzitter van de Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’, overloopt met ons de weg die intussen werd afgelegd. Hij doet dat naar aanleiding van het colloquium ‘20 jaar Wet Patiëntenrechten’ van 20 oktober aanstaande.

Een gratis feestsymposium, georganiseerd door de FOD Volksgezondheid en de Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’. Valt er iets te vieren?

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.