Summer newsletter 2022

July 14, 2022

Gezondheidsvaardigheden

Eén op de drie Belgen heeft moeite met het verkrijgen, begrijpen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Dit is een complex probleem dat geen enkele organisatie alleen kan oplossen. Daarom daagde HealthNest tijdens een evenement op 10 mei 2022, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden uit, om bij te dragen aan het structureel verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

HealthNest-partners hebben verschillende hefbomen gedefinieerd om gezondheidsvaardigheden te verbeteren; zoals de bevordering van organisaties die bekwaam zijn in geletterdheid, professionele capaciteitsopbouw, geïntegreerde gezondheidsinformatie, het verstrekken van gezondheidsinformatie, en het bevorderen van kritische beoordeling. HealthNest zet nu de volgende stap, namelijk het activeren van deze hefbomen in samenwerking met de actoren die een impact hebben op gezondheidsvaardigheden. Het initiatief richt zich op organisaties zoals patiëntenvertegenwoordigers, medische verenigingen en andere actoren op het gebied van gezondheid en welzijn.

flyer invitation healthnest challenge doctor holding light

Meer info op

Kanker verklaard door een patiënt

Bij MSD delen we een gemeenschappelijke wens om de kracht van de wetenschap te gebruiken om levens te redden en te verbeteren. Freya Rowaert is geen uitzondering. Ze werkt bij MSD en startte een lokaal initiatief ‘Klare Kijk op Kanker’. Ze is al 20 jaar kankerpatiënt en zet zich persoonlijk in voor patiëntenbetrokkenheid.

Als geen ander kent zij de emotionele achtbaan die patiënten doormaken bij de eerste diagnose en tijdens de behandeling: “Als kankerpatiënt realiseerde ik me dat ik de afgelopen 20 jaar vaak momenten had waarop ik nog veel last had van vragen na het bezoek aan mijn arts”.

Met steun van MSD lanceerde Freya Klare Kijk op Kanker om kankerpatiënten te informeren, te inspireren en te ondersteunen aan de hand van haar eigen verhaal. Door middelen te delen om gezondheidsvaardigheden te vergroten, wil Freya patiënten beter voorbereiden op medische bezoeken  en onderzoeken?).

Freya sitting with drink

Meer weten over het project van Freya:

Monitoring op afstand van kankerpatiënten

Tijdens de behandeling kunnen kankerpatiënten last krijgen van bijwerkingen. Vaak beschikken de kankerpatiënten niet over voldoende kennis en middelen om met deze bijwerkingen om te gaan.  Een grote bron van ongemak dus voor de patiënt. Als deze bijwerkingen bovendien niet onmiddellijk worden aangepakt, kunnen ze leiden tot ziekenhuisopnames of zelfs vroegtijdige stopzetting van de behandeling.  Een mogelijke oplossing is het op afstand monitoren van patiënten via digitale communicatie.

MSD Belgium heeft, in samenwerking met Deloitte, Harvard-studenten en Belgische klinische experts in oncologie, een aanpak ontwikkeld, genaamd Take the Leap, om de implementatie van monitoring op afstand van kankerpatiënten in Belgische ziekenhuizen te versnellen. Deze aanpak bestaat uit drie assen: een white paper, een praktische gids voor ziekenhuizen en een eerste technologische samenwerking met het bedrijf Awell Health.

logo 'take the leap'

Voor meer informatie:

Preventiecampagne voor melanoom

Sinds enkele jaren lanceren we in mei een campagne ter preventie van melanoom, waarbij we de gevaren van blootstelling aan de zon en het belang van jaarlijkse screening onder de aandacht brengen. Dit jaar herhalen we de oefening met de #YourSkinSharesYourLife-campagne op sociale media in samenwerking met influencers die de boodschap breed verspreiden binnen hun gemeenschap.

MSD employees funny photo shoot straw hats big glasses smiles

Voor meer informatie over deze campagne:

Pijplijn

Zoals u weet, is MSD een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op het onderzoek en de ontwikkeling van innovaties die beantwoorden aan echte medische behoeften. Onze pijplijn illustreert deze visie heel goed met momenteel meer dan 100 onderzoeksprogramma’s in fase 2 en 3. Omdat we de wetenschap volgen, is ons portfolio van innovaties zeer divers.

Oncologie blijft één van onze belangrijkste gebieden, met meer dan 30 soorten kankers, die in vergevorderde en vroege stadia worden bestudeerd met gecombineerde behandelingsopties en verschillende aanpakken, waaronder immunotherapie.

Ook infectieziekten zijn voor ons een prioriteit, met belangrijke klinische onderzoeken op het gebied van hiv, cytomegalovirus en pneumokokkeninfecties.

We hebben ook lopende klinische onderzoeken naar hart- en vaatziekten zoals pulmonale hypertensie en hypercholesterolemie. Ook neurologische ziekten zoals hardnekkige depressie en schizofrenie maken deel uit van ons onderzoeksprogramma.

campaign picture HPV boy jumping

Vaxneuvance®, nieuw 15-valent pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV15)

Zoals  eerder vermeld, is onderzoek en preventie tegen infectieziekten een prioriteit voor MSD.

Daarom zijn we begonnen met de ontwikkeling van nieuwe vaccins tegen pneumokokkenziekten. We zijn er trots op dat de Europese Commissie VAXNEUVANCE® (pneumokokkenconjugaatvaccin 15-valent, PCV15) heeft goedgekeurd voor actieve immunisatie ter preventie van invasieve ziekten en longontsteking veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij personen vanaf 18 jaar.

Vaxneuvance® is nu verkrijgbaar in België, tegen een niet-terugbetaalde verkoopprijs van € 74,55.

3 people of different age and nationality

Om meer te weten te komen over dit nieuwe vaccin en de volledige wetenschappelijke folder te raadplegen, ga naar

Het humaan papillomavirus of HPV is niet alleen voor meisjes

De kans om een ​​infectie met het humaan papillomavirus (HPV) op te lopen is 85% bij vrouwen en 91% bij mannen.
De meeste HPV-infecties worden geklaard door het immuunsysteem, maar oncogene typen kunnen anogenitale kankers veroorzaken.
In Europa wordt aangenomen dat HPV de volgende kankers veroorzaakt:

Ontdek via deze video enkele belangrijke redenen waarom ook jongens gevaccineerd moeten worden.

Andere categorieën

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.