Aandachtspunten voor cardiovasculaire patiënten tijdens de COVID-19-pandemie

April 28, 2020

Cardiovasculaire patiënten behoren tot de risicogroepen tijdens de COVID-19-pandemie, en lopen risico op ernstigere ziekte en complicaties. Wij vroegen prof. dr. Peter Sinnaeve, cardioloog aan het UZ Leuven, om zijn advies betreffende enkele specifieke actuele vragen.

Interview van Prof. Sinnaeve

(auteur: Corina Schmidt, Medisquare)

Welk advies geeft u aan uw cardiovasculaire patiënten tijdens de COVID-19-pandemie?

Pr. Sinnaeve: “Het belangrijkste advies blijft net hetzelfde als voorheen. Dat wil zeggen dat we de patiënten vragen om goed voor zichzelf te zorgen, de bloeddruk en cholesterol onder controle te houden, overgewicht te vermijden, niet te roken en actief te blijven. Ook vragen we onze patiënten, en zeker de ouderen, om beschermingsmaatregelen goed op te volgen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Verder zijn er echter geen specifieke zaken die zij op dit moment in acht moeten nemen.”

“Wat wel belangrijk is, is dat zij in het geval van cardiovasculaire klachten, steeds de huisarts contacteren. Die kan dan wanneer nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis. Jammer genoeg hebben we gezien dat er de eerste weken van de pandemie veel patiënten niet meer naar het ziekenhuis durfden te komen voor de nodige zorgen. Dat vertaalt zich nu in een groter aantal patiënten met zeer ernstige hartinfarcten of -aandoeningen, met behoorlijk wat mortaliteit. Dat moeten we absoluut verder vermijden.”

Zijn er gemeenschappelijke symptomen tussen cardiovasculaire ziekte en COVID-19-infectie?

Pr. Sinnaeve: “Corona-infectie leidt vaak tot pijn in de borstkas en kortademigheid. Dat zijn nu net twee symptomen die onze cardiovasculaire patiënten ook kunnen hebben. Dat kan tot verwarring leiden over het al dan niet iets aan het hart te hebben, zowel bij de patiënt als de arts. Vooral in het begin van de pandemie zagen we toch ook bij huisartsen en spoedgevallenartsen hierover verwarring. Ook hier is de boodschap om bij twijfel, en na overleg met de huisarts, zeker contact op te nemen met de specialist of naar het ziekenhuis te komen. Patiënten zijn ook tijdens de pandemie welkom op de spoedgevallen of op de urgente raadpleging.”

Een mogelijk geneesmiddel voor COVID-19 is hydroxychloroquine. Zijn er specifieke interacties gekend tussen geneesmiddelen die gebruikt worden voor cardiovasculaire ziekten en hydroxychloroquine?

Pr. Sinnaeve: “Hydroxychloroquine kan leiden tot verlenging van de QT-tijd bij hart- en vaatpatiënten. Zeker mensen met reeds bestaand hartfalen of ritmestoornissen kunnen daardoor een fatale hartritmestoornis krijgen. Ook interacties met andere geneesmiddelen die eveneens QT-verlenging geven, zoals medicatie voor hartritmestoornissen, kunnen optreden. Belangrijk om op te merken is dat de klinische evidentie voor hydroxychloroquine momenteel flinterdun is, en nieuwe data lijken eerder negatief. Solide data van fase 3-onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid bij COVID-19 zijn nodig vooraleer deze middelen grootschaliger gebruikt kunnen worden. Zeker voor hart- en vaatpatiënten lijkt hydroxychloroquine toch niet zo veilig.”

Male chemist hand in blue protective gloves hold test tube closeup background

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD.Dit interview werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD. Raadpleeg de bijsluiter van de fabrikant voor meer uitgebreide informatie betreffende de producten in deze artikels.

Andere categorieën